All News about Business and Marketing.

 • Elkerlijk neemt vanaf heden geen nieuwe opdrachten meer aan

  Na dertien jaar Elkerlijk heeft Simon Ponten een nieuwe uitdaging gevonden bij SUEZ. SUEZ biedt innoverende en duurzame oplossingen op het gebied van afval, energie, water en milieu. Als aanjager van de grondstoffenrevolutie zet SUEZ zich in voor de circulaire economie. In de rol van manager learning & development SUEZ Nederland mag Simon een bijdrage gaan leveren aan de belangrijke doelstellingen van SUEZ voor onze planeet! Deze nieuwe uitdaging betekent dat Elkerlijk vanaf heden geen nieuwe opdrachten meer aanneemt. Op dit moment worden de lopende trajecten conform afspraak voortgezet en afgerond. Wij zijn dankbaar voor de mooie samenwerking in de afgelopen jaren en voor de bijzondere resultaten die deze samenwerking heeft opgeleverd!
 • Onze filosofie

  Visie

  Onze filosofie
  Een goed functionerende organisatie laat zich misschien wel het best vergelijken met het menselijk lichaam: een samenspel tussen op het oog en qua functionaliteit totaal verschillende organen, die samen verantwoordelijk zijn voor alle belangrijke functies.

  Het mooie is dat die verschillende organen zijn opgebouwd uit bouwstenen die allemaal hetzelfde DNA bevatten!
 • Referenties

  Opdrachtgevers

  Referenties

  ‘Toen we begonnen had ik niet verwacht dat het traject zulke mooie resultaten zou opleveren.’

  ‘We zijn een echt team geworden.’

  ‘We voelen ons nu niet alleen verantwoordelijk, we gedragen ons er ook na.’

 • Werkwijze

  Aanpak

  Werkwijze
  Uw vraag staat centraal in onze aanpak. Op basis van de visie van de organisatie, de vraagstelling en de ontwikkeldoelen ontwerpen we een aanpak. Dit werken we verder uit o.b.v. gesprekken met betrokkenen, werkbezoeken aan en observaties op de werkplek. We trekken samen op, o.b.v. gelijkwaardigheid en het traject ontwikkelt zich tot een programma dat zoveel mogelijk op en rond de werkplek plaatsvindt (70-20-10). Gericht op een resultaat in de dagelijkse praktijk. Wij geloven in co-creatie en blijvende resultaten!
 • Leren

  Aan het werk leren

  Het werkplek leren staat al verschillende jaren vol in de aandacht bij organisaties die leren en ontwikkelen serieus nemen. Elkerlijk begeleidt een aantal organisaties bij de professionalisering van het werkplekleren. Elkerlijk richt zich daarbij op het opleiden en ontwikkelen van werkplekdocenten, werkplekbegeleiders, werkplektrainers, mentoren, beoordelaars en assessoren.

  Een veel gebruikt model bij het professionaliseren van het werkplekleren is het 70-20-10 model van Charles Jennings. Wat het model laat zien is dat het grootste deel van het leren plaatsvindt op de werkplek. Om de kracht van leren op de werkplek optimaal te benutten presenteert Elkerlijk AAN HET WERK LEREN.

 • Over Elkerlijk

  Elkerlijk

  De naam Elkerlijk is ontleend aan de hoofdfiguur uit het middeleeuwse toneelspel Elkerlijk. Elkerlijk of Elckerlijc (spreek uit elkerliek) betekent iedereen, elk mens. In het toneelspel bereikt Elkerlijk zijn doel door de hulp in te schakelen van Kennisse, dat zelfinzicht of inkeer betekent. Door zelfinzicht het gewenste doel bereiken staat symbool voor de dienstverlening van Elkerlijk. Simon Ponten heeft Elkerlijk B.V. op 11 januari 2006 opgericht als bureau voor advies, training en coaching.

 • Onderzoek

  Elkerlijk doet onderzoek naar leren en ontwikkelen in organisaties

  Elkerlijk is voortdurend bezig om de dienstverlening aan organisaties zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte en de doelen. Dit doen we bijvoorbeeld door voorafgaand aan een ontwikkeltraject, een training, een werkconferentie of bijvoorbeeld een coachingtraject een gericht onderzoek te verrichten binnen de organisatie. Voorbereidende gesprekken voeren met betrokkenen binnen de organisatie en met enkele deelnemers maken standaard deel uit van dit voorbereidende onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om een zo hoog rendement van onze dienstverlening te realiseren in de (dagelijkse) praktijk van uw organisatie. Om ons verder te ontwikkelen als partner bij leren en ontwikkelen voeren we op dit moment een onderzoek uit bij organisaties in Gelderland, Brabant en Limburg naar de wijze waarop vraagstukken op het gebied van leren en ontwikkelen binnen organisaties worden opgepakt.
 • Aan het werk leren
 • Elkerlijk
 • Elkerlijk doet onderzoek naar leren en ontwikkelen in organisaties
Managers
Bestuurders

Managers

Van visieontwikkeling, leiderschap en managementvaardigheden tot talentontwikkeling en een eigen academy.

Opleiders
Docenten

Opleiders

Van didactische vaardigheden tot activerende oefeningen, van het begeleiden van een leerervaring tot het beoordelen van een assessment

Coaches
Begeleiders

Coaches

Zelfinzicht stimuleren, vertrouwen opbouwen en succeservaringen faciliteren

 • Interim diensten

  Interim diensten

  Een partner bij leren en ontwikkelen op de werkvloer nodig? Sinds 1 januari 2018 biedt Elkerlijk Young Professional Learning & Development Specialisten aan en ervaren Learning & Development Managers. Neem contact op met Simon Ponten om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken: 024-3006179 of mail naar info@elkerlijk.nl
 • Krijgskunst in Organisaties

  Krijgskunst in Organisaties

  Ervaringsgericht leren in de ultieme vorm. Aan de hand van oefeningen uit de verschillende krijgskunsten, met bokshandschoenen aan en onder zeer ervaren begeleiding. Leren was nog nooit zo uitdagend, concreet en zichtbaar! Krijgskunst in Organisaties is een samenwerking van Lex Opdam en Simon Ponten. Lees verder op www.krijgskunstinorganisaties.nl
 • Ervaringsgericht leren

  Ervaringsgericht leren

  De leerinterventies van Elkerlijk bestaan uit activerende werkvormen en confronterende opdrachten. Waar nodig wordt inhoudelijke verdieping aangebracht door de opleider, trainer, procesbegeleider of coach door het presenteren van een model of een theorie. Er wordt dan direct de koppeling gemaakt naar de praktijk. Aan de hand van opnames en simulaties van (lastige) praktijksituaties werken de deelnemers aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Benieuwd hoe dat werkt? Neem vrijblijvend contact op met Simon Ponten: 024-3006179 of mail naar info@elkerlijk.nl
 • Teamwork

  Teamwork

  De kracht van teams zit hem in de interacties tussen de teamleden. Het versterken van het onderlinge contact tussen de teamleden versterkt het hele team. Essentieel is dat de teamleden zich verantwoordelijk voelen voor het hele team! Benieuwd naar de mogelijkheden om uw team te versterken? Neem vrijblijvend contact op met Simon Ponten: 024-3006179 of mail naar info@elkerlijk.nl
 • Coaching

  Coaching

  Coaching is een verzamelbegrip geworden. Bijna iedereen kent het begrip inmiddels. Elkerlijk verstaat onder coachen een professionele manier van begeleiden van leerprocessen van individuen en teams. Paradoxaal gezegd is coaching een vorm van begeleiding, waarbij de ander uit zichzelf in beweging komt. En juist in die paradox zit de kracht van coaching.

  Daarom zijn coachingvaardigheden ook zo’n mooie aanvulling op het gedragsrepertoire van leidinggevenden en professionals. Waar managementvaardigheden te kort schieten, bieden coachingvaardigheden juist nieuwe mogelijkheden. Meer weten over de mogelijkheden om uw coachingvaardigheden verder te ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact op met Simon Ponten: 024-3006179 of mail naar info@elkerlijk.nl